Suzuki Disclaimer

Als je de Suzuki-site bezoekt en raadpleegt, dan ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden, zonder beperkingen of uitzonderingen. Je toegang tot de Suzuki-site is daarom gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Copyright © 2022 B.V. NIMAG, Vianen (hierna te noemen: ‘Suzuki’)

INHOUD

De Suzuki-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van Suzuki. De Suzuki-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Europa te koop. De promotiecampagnes op deze site gelden alleen voor de landen waarnaar in de betreffende campagne specifiek wordt verwezen. Indien voor een promotiecampagne specifieke voorwaarden gelden kunnen deze nagelezen worden in de betreffende actievoorwaarden. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die je bij een erkende Suzuki-dealer kunt vinden.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. Suzuki behoudt zich wel het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Prijzen van Suzuki-producten en -diensten

De prijzen op deze Suzuki-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen (voor zover van toepassing inclusief kosten rijklaar maken). De prijzen stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een erkende Suzuki-dealer. De aankoop van een Suzuki-product en/of -dienst vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele overeenkomst.

Gebruik van cookies

Suzuki gebruikt de cookie-technologie om het door jou gevolgde traject naar de Suzuki-site in kaart te brengen. Zo kan Suzuki jouw handelingen op de site registreren. Hierdoor kan Suzuki de Suzuki-site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij jouw wensen. Wij verwijzen je graag naar onze cookie-disclaimer. Wil je niet dat Suzuki cookies gebruikt? Dan kun je je browser zo in stellen dat deze geen cookies accepteert, of je waarschuwt als er cookies worden verzonden.

Berichten van gebruikers

Suzuki kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van eventuele berichten van bezoekers van onze website. Suzuki aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de berichten. Suzuki controleert deze berichten niet, maar kan de berichten wel van tijd tot tijd verwijderen of wijzigen zonder opgave van redenen.

Copyright

Alle informatie op de Suzuki-site is auteursrechtelijk beschermd. Je mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en je mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suzuki.

Hyperlinks

De Suzuki-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Suzuki geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Beperkte aansprakelijkheid

Suzuki wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van of op een of andere manier te maken heeft met jouw toegang tot of het gebruik van de Suzuki-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Suzuki-site.

Aanpassing van het beleid

Suzuki behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Privacy verklaring

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van je persoonsgegevens. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer je contact met ons hebt, leggen we je persoonsgegevens vast. We verwerken deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening. Het privacybeleid van BV NIMAG (Suzuki Nederland) is beschreven in de Privacy verklaring

Deze Privacy verklaring bestaat uit de volgende onderdelen:
1. De verantwoordelijke
2. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
3. Wat zijn persoonsgegevens
4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van je
5. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens
6. Beveiliging en verwerkers
7. Jouw rechten en contact